2015-08-04

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 31 lipca 2015 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 1 100 108 070,49 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy: 199 703 354,08 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 195 718 344,77 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 778 183 868,72 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 1 097 437 088,68 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 806 359 290,78 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 1 287 201 062,38 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 1 887 792 044,78 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich: 88 299 294,58 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 108 759 468,54 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Stabilny: 190 847 338,87 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 482 793 064,06 PLN

Arka Prestiż SFIO

 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 153 666 667,96 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 18 154 991,05 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich: 5 428 370,24 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 492 984 200,40 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 2 418 079 272,86 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 244 658 124,49 PLN

Credit Agricole FIO

 • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 78 227 442,75 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 14 118 312,63 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 108 176 121,03 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 382 740 451,51 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 134 578 309,69 PLN

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 176 693 982,58 PLN
 • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ: 113 500 094,77 PLN*

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 13 564 208 632,69 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -22 900 746,68 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 31 lipca 2015; Fundusz wyceniany co kwartał

801 123 801 tfi@santander.pl