2015-05-05

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 30 kwiecień 2015 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 1 209 517 283,10 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy: 221 328 420,00 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 207 351 992,98 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 814 775 899,67 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 1 168 470 439,74 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 684 806 785,08 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 1 528 887 627,37 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 1 734 676 544,94 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich: 97 244 486,85 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 102 849 329,04 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Stabilny: 173 346 214,76 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 610 530 692,79 PLN

Arka Prestiż SFIO

 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 124 860 248,48 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 21 380 108,74 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich: 3 236 992,14 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 675 364 496,55 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 2 260 666 681,88 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 227 128 557,89 PLN

Credit Agricole FIO

 • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 80 710 823,15 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 14 910 903,25 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 113 879 275,93 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 407 757 083,96 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 140 868 773,83 PLN

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 186 255 821,42 PLN
 • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ: 113 219 914,44 PLN*

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 13 924 025 397,98 PLN (wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca +191 491 930,74 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 30 kwietnia 2015; Fundusz wyceniany co kwartał

801 123 801 tfi@santander.pl