2015-07-02

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przedstawia informację dotyczącą wartości aktywów funduszy / subfunduszy inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Wartość aktywów netto dla poszczególnych funduszy / subfunduszy wynosi:

Arka BZ WBK FIO

 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Polskich: 1 100 955 218,86 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy: 205 843 882,50 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 210 464 227,35 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 780 506 328,66 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony: 1 107 689 453,61 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Gotówkowy: 1 783 951 764,60 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 1 292 490 400,57 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych: 1 895 392 870,90 PLN
 • Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich: 89 194 918,56 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Dynamiczny: 109 599 743,22 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Stabilny: 191 887 363,76 PLN
 • Subfundusz Arka Platinum Konserwatywny: 496 134 006,77 PLN

Arka Prestiż SFIO

 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich: 137 366 643,24 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Środkowej i Wschodniej Europy: 19 598 113,57 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Akcji Rosyjskich: 5 071 105,92 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych: 485 040 166,16 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych: 2 426 784 200,06 PLN
 • Subfundusz Arka Prestiż Gotówkowy: 240 107 028,21 PLN

Credit Agricole FIO

 • Subfundusz Credit Agricole Akcyjny: 75 277 171,18 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Akcji Nowej Europy: 15 476 800,92 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski: 107 604 462,34 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu: 385 292 418,24 PLN
 • Subfundusz Credit Agricole Lokacyjny: 132 415 005,77 PLN

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

 • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wsch. Europy FIZ: 179 746 169,96 PLN
 • Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości 2 FIZ: 113 219 914,44 PLN*

Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. wynosi ogółem: 13 587 109 379,37 PLN (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca -360 728 381,47 PLN).

* wartość bieżąca z dnia 30 kwietnia 2015; Fundusz wyceniany co kwartał

801 123 801 tfi@santander.pl