2020-11-02

Poznań, dnia 2 listopada 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 2 listopada 2020 roku weszły w życie zmiany Regulaminu zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO i Regulaminu prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO polegające na usunięciu opłaty za realizację zleceń zamiany (zmiany alokacji inwestycji) w funduszu Santander PPK SFIO.

W związku z powyższym odwołana zostaje promocja w opłacie za zamianę ogłoszona 11 października 2019 r. oraz aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla wszystkich subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Santander PPK SFIO.

Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl