2019-04-16

Uprzejmie informujemy, że zgodnie ze Statutami Funduszy Inwestycyjnych Santander wyceny wartości jednostek uczestnictwa są ustalane tylko na te dni, w których odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW).

W okresie świątecznym, regularna sesja na GPW nie odbędzie się w dniu roboczym 19.04.2019 r. W związku z tym, za ten dzień nie zostaną ustalone wartości jednostek uczestnictwa funduszy.

Terminy publikacji wartości jednostek uczestnictwa Funduszy Santander w tym okresie przedstawia poniższa tabela:

Data Wyceny
(dzień, za który ustalana
jest wartość jednostki uczestnictwa)
Data publikacji
(dzień, w którym publikowana
jest wartość jednostki uczestnictwa na dany Dzień Wyceny)
czwartek, 18.04.2019 wtorek, 23.04.2019

Dodatkowo informujemy, że godziny pracy infolinii Funduszy Santander pod numerami 801 123 801 oraz 61 885 19 19, a także infolinii do przyjmowania zleceń pod numerem 61 885 19 00, pozostaną w tym okresie bez zmian.

801 123 801 tfi@santander.pl