2019-05-30

28.05.2019 uzyskaliśmy wpis do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju. Tym samym dołączyliśmy do grona instytucji finansowych oferujących Pracownicze Plany Kapitałowe.

W ramach funduszu Santander PPK SFIO, uczestnikom PPK udostępniliśmy 8 subfunduszy zdefiniowanej daty:

 • Santander PPK 2025
 • Santander PPK 2030
 • Santander PPK 2035
 • Santander PPK 2040
 • Santander PPK 2045
 • Santander PPK 2050
 • Santander PPK 2055
 • Santander PPK 2060

Zarząd Santander TFI obniżył stawki opłaty za zarządzanie w nowych subfunduszach do poziomu 0% w skali roku.

Obecnie opłaty w ramach PPK w Santander TFI S.A. wynoszą:

Opłaty dotyczące PPK w Santander TFI S.A.
Opłata za zarządzanie
 • 0% do 31.12.2020 r.
 • nie więcej niż 0,4% od 01.01.2021 r.
  (nie wykluczamy podjęcia decyzji o obniżeniu tej opłaty w przyszłości).
Opłata za osiągnięty wynik (tzw. success fee)
 • 0% do 31.12.2021 r.
 • nie więcej niż 0,1% od 01.01.2022 r.


Więcej informacji o PPK w Santander TFI znajduje się na stronie Santander-PPK.pl.

801 123 801 tfi@santander.pl