2019-06-10

W majowym rankingu Analiz Online Santander TFI zajęło trzecie miejsce – 12 spośród oferowanych przez nas subfunduszy uzyskało najwyższe oceny – 5a lub 4a.

Ranking jest publikowany co miesiąc i odnosi się do wyników inwestycyjnych w horyzoncie 36-miesięcznym. Zestawienie ma za zadanie w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze w oparciu o wskaźnik information ratio. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a.

Naszym zadaniem jest wypracowanie najlepszego wyniku inwestycyjnego przy jednoczesnej kontroli ryzyka. Wyniki inwestycyjne powinny być stabilne, a ryzyko strat ograniczone w długim horyzoncie. Santander TFI charakteryzuje niezmienna strategia inwestowania w starannie wyselekcjonowane spółki oraz zespół ludzi, którzy są doskonałymi fachowcami, a w dodatku od lat wspólnie zdobywają doświadczenie. Cieszymy się, że rankingi takie jak Analiz Online pokazują, że nasze podejście się sprawdza. – komentuje Marlena Janota, Członek Zarządu Santander TFI S.A.

801 123 801 tfi@santander.pl