2020-02-13

ORŁY WPROST to nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Laureatami nagrody ORŁY WPROST mogą być przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat, osiągnęły największy przeciętny procentowy wzrost zysku netto w ciągu ostatnich trzech lat, ale także działają rentownie, etycznie, mogą się pochwalić zasługami na rzecz swojej „małej ojczyzny”.

Więcej informacji o nagrodzie na stronie: https://orly.wprost.pl/

801 123 801 tfi@santander.pl