2019-10-11

Poznań, 11 października 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ogłasza wprowadzenie od dnia 11 października 2019 roku do odwołania promocji, polegającej na:

  • okresowym wprowadzeniu 0% opłaty za zamianę (zmianę alokacji inwestycji) pobieranej przy realizacji zamiany jednostek uczestnictwa w ramach wszystkich subfunduszy Funduszu Santander PPK SFIO.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

801 123 801 tfi@santander.pl