2015-05-25

UWAGA

Poniżej wskazane promocje dla Funduszy: Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz IKE, zostały ustanowione przed 7 września 2018 r. tj. przed zmianą nazwy Towarzystwa oraz nazw zarządzanych przez nie funduszy oraz wydzielonych w ich ramach subfunduszy.

Informujemy jednak, iż promocje nadal obowiązują.

Informacje o zmianach lub ew. odwołaniu promocji zostaną ogłoszone na stronie SantanderTFI.pl.

Ponadto informujemy, iż zmianie ulegają nazwy aplikacji, o których mowa w ogłoszeniach: BZWBK24 na Santander internet oraz Arka Online na Santander TFI Online.Poznań, 25 maja 2015 roku

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, zarządzające Funduszem Arka Prestiż SFIO (dalej „Fundusz”) niniejszym wprowadza

  • promocję w Funduszu, polegającą na okresowym zmniejszeniu o 100% opłaty dodatkowej pobieranej przy realizacji zleceń zamiany jednostek uczestnictwa w ramach wszystkich subfunduszy Funduszu.

Promocja będzie obowiązywać dla zleceń rozliczanych od dnia wyceny 1 czerwca 2015 roku włącznie oraz zostaje ustalona do odwołania.

801 123 801 tfi@santander.pl