2020-06-01

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o uruchomieniu od dnia 1 czerwca 2020 r. promocji „Dodajemy 1%” w funduszach Santander.

Szczegółowe informacje dotyczące promocji znajdziesz na stronie:

Poniżej zamieszczamy Regulamin Promocji „Dodajemy 1%”:

801 123 801 tfi@santander.pl