2019-11-25

Poznań, dnia 25 listopada 2019 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje, iż z dniem 25 listopada 2019 roku zmianie ulega Regulamin zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin zarządzania PPK”), zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

ogłoszenie o zmianie Regulaminu zarządzania PPK

Zaktualizowany Regulamin zarządzania PPK znajduje się poniżej:

801 123 801 tfi@santander.pl