2020-03-23

Poznań, 23 marca 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, informuje, że dziś wchodzi w życie zmiana tabeli opłat Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „IKE”). Poniżej zamieszczamy tabelę opłat IKE w aktualnym brzmieniu.

Zmiany tabeli opłat IKE są związane ze zmianą nazw opłat, natomiast ich stawki nie ulegają zmianie.

801 123 801 tfi@santander.pl