2020-05-25

Poznań, 25 maja 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 7 maja 2020 roku o planowanej zmianie Regulaminu prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego (dalej: „Regulamin IKE”), informuje, że dziś zmiany te wchodzą w życie.

Poniżej zamieszczamy Regulamin IKE w aktualnym brzmieniu.

801 123 801 tfi@santander.pl