2020-03-23

Poznań, 23 marca 2020 roku

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuje, że dziś wchodzi w życie zmiana tabeli opłat funduszy Santander FIO i Santander Prestiż SFIO. Poniżej zamieszczamy tabelę opłat w aktualnym brzmieniu.

Zmiany tabeli opłat są związane ze zmianą nazw opłat, natomiast ich stawki nie ulegają zmianie.

801 123 801 tfi@santander.pl