2020-01-27

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie obniżenia stawek opłaty za zarządzanie w subfunduszach funduszu Santander PPK SFIO.

Obniżenie ww. opłaty następuje od początku roku, w którym dany subfundusz osiągnie zdefiniowaną datę.

Aktualne stawki opłat w skali roku, w poszczególnych subfunduszach (obniżone stawki zostały zaznaczone kolorem zielonym):

801 123 801 tfi@santander.pl