2019-02-13

Znamy już nominacje do przyznawanych przez Analizy Online nagród dla najlepszych funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych – Alfa 2018.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że aż cztery spośród subfunduszy zarządzanych przez Santander TFI S.A. zostały nominowane:

  • Santander Akcji Polskich otrzymał nominację w kategorii Najlepszy Fundusz Akcji Polskich – subfunduszem zarządza Szymon Borawski-Reks.
  • Santander Stabilnego Wzrostu, który w części akcyjnej jest zarządzany przez Jakuba Płotkę, a częścią dłużną portfela zarządza Michał Hołda, został nominowany w kategorii Najlepszy Fundusz Stabilnego Wzrostu.
  • Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy został nominowany w kategorii Najlepiej Sprzedający się Fundusz, zarządza nim Paweł Pisarczyk.
  • Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, zarządzany przez Jakuba Płotkę (część akcyjna portfela) oraz Michała Hołdę (część dłużna), zdobył nominację w kategorii Najlepszy Fundusz Stabilnego Wzrostu.

Nagrody przyznawane przez Analizy Online mają na celu uhonorowanie produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Efektywność mierzona jest wskaźnikiem Information Ratio. Więcej informacji na temat zasad przyznawania nagród Alfa oraz Analiz Online, dostępne jest na stronie: analizy.pl.

801 123 801 tfi@santander.pl