2019-03-13

Alfy - nagrody przyznawane przez Analizy Online dla najlepszych funduszy oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych za wyniki osiągane w 2018 roku zostały przyznane.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że aż cztery spośród subfunduszy zarządzanych przez Santander TFI S.A. zostały nagrodzone lub wyróżnione:

  • Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, zarządzany przez Jakuba Płotkę (część akcyjna portfela) oraz Michała Hołdę (część dłużna), zdobył nagrodę w kategorii Najlepszy Fundusz Stabilnego Wzrostu.
  • W tej samej kategorii został wyróżniony Santander Stabilnego Wzrostu, który w części akcyjnej jest zarządzany przez Bartosza Dębowskiego, a częścią dłużną portfela zarządza Michał Hołda.
  • Santander Akcji Polskich otrzymał wyróżnienie w kategorii Najlepszy Fundusz Akcji Polskich – subfunduszem zarządza Szymon Borawski-Reks.
  • Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy zdobył wyróżnienie w kategorii Najlepiej Sprzedający się Fundusz, zarządza nim Paweł Pisarczyk.

Nagrody przyznawane przez Analizy Online mają na celu uhonorowanie produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Efektywność mierzona jest wskaźnikiem Information Ratio. Więcej informacji na temat zasad przyznawania nagród Alfa oraz Analiz Online, dostępne jest na stronie: analizy.pl.

Alfa 2018
801 123 801 tfi@santander.pl