2020-06-02

Na początku bieżącego tygodnia prezydent USA zaniechał zaostrzenia polityki handlowej wobec Chin. Rynki odetchnęły, a inwestorzy skupili się na dobrych wiadomościach odnośnie odmrażania globalnej gospodarki i kolejnych wieściach o pracach nad szczepionką – tym razem ze strony Gilead Sciences.

Choć może to zabrzmieć cynicznie – obecne zamieszki w USA mogą stanowić czynnik ryzyka nie tylko ze względu na sytuację społeczną, ale także duże skupiska ludzi w jednym miejscu. Mogą, choć oczywiście nie muszą, pogorszyć sytuację epidemiologiczną. Elementem ryzyka stają się także zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa odnośnie wyprowadzenia wojska na ulice amerykańskich miast, jeśli lokalne władze nie zaprowadzą porządku. Wygląda na to, ze na razie inwestorzy nie biorą jednak pod uwagę gorszego scenariusza

Także notowania ropy naftowej rozpoczęły czerwiec od wzrostów. Nie są to zwyżki dynamiczne, ale również pokazują, że świat liczy na „powrót do normalności”. W tek chwili inwestorzy czekają na doniesienia ze strony OPEC i pozostałych państw, które podpisały porozumienie naftowe. Kolejne wirtualne spotkanie może się odbyć już w tym tygodniu.

Nie da się ukryć, że od kilku tygodni schemat równowagi między obawami, a nadziejami na wzrosty jest podobny. Po stronie optymistów są kolejne decyzje o odmrażaniu gospodarek i pracach nad szczepionką, po stronie pesymistów – obawy związane ze wzrostem zachorowań i tarcia na linii USA-Chiny. Wydaje się jednak, że szala w tym momencie przechyla się na stronę optymistów. Także w Polsce, gdzie poznaliśmy Indeks Menadżerów Zakupów Markit PMI polskiego sektora przemysłowego. Wynik wyniósł 40,6 pkt, to aż 5 pkt powyżej oczekiwań analityków. Trzeba pamiętać, że jeszcze miesiąc temu mieliśmy zaledwie 31,9 pkt.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

801 123 801 tfi@santander.pl