2015-07-17

Na samym szczycie tego zestawienia znajduje się Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych. Saldo wpłat i wypłat wyniosło aż 535 mln złotych. Ponadto w zestawieniu najpopularniejszych funduszy znalazł się też subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych –siostrzane rozwiązanie z parasola Arka BZ WBK FIO z saldem wpłat i umorzeń na poziomie 402 mln zł. Warto podsumować, że łączna sprzedaż netto funduszy korporacyjnych Arka w pierwszej połowie roku 2015 wyniosła blisko miliard zł.

„Oba wyróżnione fundusze Arka inwestują swoje aktywa przede wszystkim w obligacje korporacyjne. Przy relatywnie niskim poziomie ryzyka (poziom 2 według KIID – Kluczowych Informacji dla Inwestorów), Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych w ostatnich 36 miesiącach przyniósł inwestorom 15,74% stopy zwrotu, a Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 14,77%. Obydwa produkty zasłużenie cieszą się zaufaniem inwestorów. Jednak w ofercie BZ WBK TFI mamy również gamę znakomitych funduszy z komponentem akcyjnym. Sądzę, że w kolejnych miesiącach będą równie popularne.” – podkreśla Marlena Janota, Członek Zarządu BZ WBK TFI.

„Wyniki funduszy obligacji korporacyjnych zawdzięczamy konsekwentnej realizacji polityki inwestycyjnej. Inwestując w instrumenty dłużne, zarządzający kierują się analizą czynników makroekonomicznych, badają makro- i mikroekonomiczne otoczenie, w jakim funkcjonuje dany emitent papierów. Przed rozpoczęciem inwestycji gruntownie sprawdzana jest także wiarygodność emitenta papierów dłużnych z wykorzystaniem narzędzi analizy fundamentalnej.” – podsumowuje Witold Garstka, Dyrektor Inwestycyjny BZ WBK TFI.

801 123 801 tfi@santander.pl