Znamy już zwycięzców przyznawanych przez Analizy Online nagród dla najlepszych towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy – Alfa2017.

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że aż trzy spośród subfunduszy zarządzanych przez BZ WBK TFI S.A. zostały nagrodzone:

  • Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych otrzymał nagrodę Alfa 2017 w kategorii Najlepszy Fundusz Polskich Papierów Korporacyjnych – subfunduszem zarządza Paweł Pisarczyk.
  • Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych, również zarządzany przez Pawła Pisarczyka, został wyróżniony w kategorii Najlepszy Fundusz Polskich Papierów Korporacyjnych
  • Credit Agricole Stabilnego Wzrostu, który w części akcyjnej jest zarządzany przez Jakuba Płotkę, natomiast częścią dłużną portfela zarządza Michał Hołda, został wyróżniony w kategorii Najlepszy Fundusz Stabilnego Wzrostu.

Nagrody przyznawane przez Analizy Online mają na celu uhonorowanie produktów, które na tle grupy porównawczej dostarczają ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o poziom ponoszonego ryzyka. Efektywność mierzona jest wskaźnikiem Information Ratio. Więcej informacji na temat zasad przyznawania nagród Alfa oraz Analiz Online, dostępne jest na stronie: analizy.pl.

801 123 801 tfi@santander.pl