2021-01-04

Wejście w życie zmian w Regulaminie prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO oraz w załączniku nr 3 do Umowy o Prowadzenie PPK (04-01-2021)

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o wejściu w życie zmienionego Regulaminu prowadzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”) oraz załącznika nr 3 do Umowy o Prowadzenie PPK (dalej: „Załącznik”).


2021-01-04

Informacja o ustaleniu sposobu pokrywania kosztów subfunduszu Santander PPK 2065 wydzielonego w ramach funduszu Santander PPK SFIO (04-01-2021)

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: „Towarzystwo”) ogłasza, że decyzją Zarządu Towarzystwa, w okresie od dnia pierwszej wyceny subfunduszu Santander PPK 2065, wydzielonego w ramach funduszu Santander PPK SFIO, do dnia wyceny, w którym subfundusz osiągnie wartość aktywów w wysokości 2.000.000,00 zł, koszty subfunduszu będą pokrywane przez Towarzystwo.801 123 801 tfi@santander.pl