2018-09-07

Zmiany w BZ WBK TFI S.A./Santander TFI S.A.

Od dnia 7 września 2018 roku, BZ WBK TFI S.A. zmieniło nazwę na Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zmodyfikowane zostały także nazwy naszych funduszy i subfunduszy.
2018-09-07

Ogłoszenie o wejściu w życie zmian w Tabelach Opłat Funduszy Santander (wcześniej: Fundusze Arka) oraz IKE (07-09-2018)

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 28 sierpnia 2018 roku o planowanych zmianach w Tabelach Opłat funduszy: Santander Prestiż SFIO oraz Santander FIO (wcześniej: Arka Prestiż SFIO oraz Arka BZ WBK FIO) oraz w Tabeli Opłat IKE, informuje, iż w dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany w ww. Tabelach Opłat.


2018-09-07

Zmiana dokumentów formalnych dotychczasowego funduszu Arka Prestiż SFIO – obecnie Santander Prestiż SFIO (07-09-2018)

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (poprzednio: BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna) z siedzibą w Poznaniu, informuje, o zmianach statutu funduszu Santander Prestiż SFIO (poprzednio: Arka Prestiż SFIO) zwanego dalej Funduszem, które to zmiany mają związek w szczególności ze zmianą nazwy Towarzystwa oraz nazw zarządzanych przez nie funduszy oraz wydzielonych w ich ramach subfunduszy (w tym także zmianą nazwy subfunduszu Arka Prestiż Gotówkowy na Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy) z dniem 7 września 2018 roku.


2018-09-07

Zmiana dokumentów formalnych dotychczasowego funduszu Arka BZ WBK FIO – obecnie Santander FIO (07-09-2018)

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (poprzednio: BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna) z siedzibą w Poznaniu, informuje, o zmianach statutu funduszu Santander FIO (poprzednio: Arka BZ WBK FIO) zwanego dalej Funduszem, które to zmiany mają związek w szczególności ze zmianą nazwy Towarzystwa oraz nazw zarządzanych przez nie funduszy oraz wydzielonych w ich ramach subfunduszy (w tym także zmianą nazwy subfunduszu Arka BZ WBK Gotówkowy na Santander Dłużny Krótkoterminowy).


2018-08-28

Zmiany w Tabelach Opłat Funduszy Arka oraz IKE (28-08-2018)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, zarządzające funduszami inwestycyjnym: Arka Prestiż SFIO oraz Arka BZ WBK FIO - działając na podstawie Statutów ww. Funduszy, wprowadza zmiany w Tabelach Opłat Funduszy oraz w Tabeli Opłat IKE.

801 123 801 tfi@santander.pl