2018-11-20

Obligacje korporacyjne – komentarz (20-11-2018)

W związku z ostatnimi informacjami prasowymi dotyczącymi obligacji Getin Noble Banku i Idea Banku oraz wartości nominalnej tych obligacji w portfelach TFI pragniemy poinformować, że ekspozycja funduszy Santander na obligacje Getin Noble Banku na koniec pierwszego półrocza 2018r. była bardzo niewielka i dotyczyła funduszy obligacji korporacyjnych.

2018-11-09

Terminy publikacji wycen – 12 listopada 2018

W związku z ogłoszeniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, w tym dniu nie odbędzie się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie będzie także wyceny wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszy Santander.


801 123 801 tfi@santander.pl