2018-11-09

Terminy publikacji wycen – 12 listopada 2018

W związku z ogłoszeniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, w tym dniu nie odbędzie się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nie będzie także wyceny wartości Jednostek Uczestnictwa Funduszy Santander.
801 123 801 tfi@santander.pl