2019-11-15

PPK – sprawdź korzyści dla pracownika

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny, dobrowolny system oszczędzania. Środki zebrane na indywidualnym koncie pracownika są wyłącznie Twoją własnością – mogą być w każdej chwili wypłacone i podlegają dziedziczeniu. Oszczędności gromadzone są wspólnie z Twoim pracodawcą oraz państwem.801 123 801 tfi@santander.pl