Komentarze tygodniowe i miesięczne Zainwestuj
Subfundusze z najlepszą 12-miesięczną stopą zwrotu (na dzień 31-01-2020)
Santander FIO (kat. A)
Santander Prestiż SFIO
Wszystkie notowania

Polecane

Santander FIO

Możliwość dopasowania inwestycji do akceptowanego poziomu ryzyka i oczekiwanych zysków

801 123 801 tfi@santander.pl